Het is zover: Grace Academy is begonnen in Nederland! Vrijdag heeft al een zeventigtal leiders onderwijs ontvangen van de pastors Erich en Michael uit Zwitserland. Het onderwerp van deze dag was voorspoed en financiën, vandaag gaat dag twee met ruim tweehonderd aanwezigen over het leven geleid door de Geest. Pastor Erich heeft een genade-bijbelschool in Zwitserland en is minstens zo enthousiast als wij over de start van deze Nederlandse variant.

De omschrijving van het onderwerp van vrijdag zou aanleiding kunnen zijn voor verwarring. “Ging ’t weer over geld?” zou je je af kunnen vragen. “Nou, dat ook”, is mijn antwoord. Maar… zoals onze dochter Sofie eens zei, toen pastor Karsten ongeveer 20 minuten gevorderd was in zijn preek over dit onderwerp… “huh… ’t gaat eigenlijk allemaal over Jezus” :-)

Zo zagen we gisteren volop het buitensporig goede hart van onze Heer. Opvallend: we kennen het woord “buitensporig” vaak als kenmerk van… juist, inderdaad: de tegenstander, denk maar aan buitensporig geweld, buitensporige kosten enzovoort. In Johannes 10:10 brengt Jezus dit mooi in beeld: Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen (zie hier zijn buitensporige slechtheid), maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. 

Het gaat hier niet “zomaar” om leven-voor-altijd – hoewel dat al een leuk vooruitzicht kan zijn. Leven is hier in het Grieks, de grondtekst van dit boek: zoë leven – compleet, vervullend leven, vol van vitaliteit. Een leven dat je blij maakt, dat je ogen doet twinkelen. En dát dan meer overvloedig, in superovervloed zoals de grondtekst zegt. 

Zie je de buitensporige goedheid van jouw Vader? Ik werd er blij van. ‘k Wens jou een nieuwe dag buitensporig vol van leven in alle overvloed! 

Tot morgen!