Gisteren keerde het team terug uit Boedapest. Een weekend waarin we als gemeente mochten zaaien in de kerk van Hongarije. Pastor Sziszi van Grace Home Church had vooral het voornemen de eigen gemeente te zegenen en te zien groeien met deze conferentie. Dat is volop gebeurd. Dankzij het feit dat we uit Nederland flink wat bedienaars mee hadden, kon er lekker aandacht zijn voor iedereen die dat nodig had. 

Opvallend was dat voor de leidersmeeting en voor de meetings op vrijdag en zaterdag ook veel voorgangers en leiders uit andere kerken en gemeenten kwamen. Het evangelie van Genade is ook in Hongarije niet te stoppen!

De zondag was echt bedoeld voor de ‘eigen’ gemeente. Dat bleek Vader iets breder gepland te hebben dan sommigen misschien gedacht zouden hebben. Omdat we als kerk één lichaam zijn, werd niet alleen Grace Home Church, maar tegelijkertijd ook het gehele Nederlandse team op maat bediend. 

Dit vind ik zó mooi van Vaders plannen: wanneer je denkt op een missie te gaan, ergens ‘buiten’ te bedienen: het gaat altijd weer in de eerste plaats om jouw kostbare hart. Heb jij het nodig om de fundamenten van Genade nog eens opnieuw te laten landen in je hart en in je denken? Stuurt Vader je toch gewoon naar een conferentie waar precies dát op het menu staat! Verlang jij ernaar nou eindelijk eens wat zaken te settelen op het terrein van ‘voegen’ en bewegen onder leiderschap? Doet Vader jou een lol en laat jou dit in gebed uitspreken over een gemeentelid in een ander land! Uitstappen in gebed en bedienen thuis een ‘dingetje’? Kom maar mee op reis, zegt Vader: daar gaat Mijn Geest het in jou doen!

Mooie dag!

Het korte verslag van Marloes van het bezoek aan de vrouwengevangenis dit weekend, lees je in de facebookgroep van Jong en Vrij.