Tijdens de zomerstop lees je tot 20 augustus een selectie van eerder verschenen, geactualiseerde Everydays.

In andere culturen gaat het er soms wat anders aan toe dan in ons nette Nederland. Daar kwam het voorgangersechtpaar, dat nog niet zo lang geleden in Oost-Europa een genade-gemeente is begonnen, ook achter. Via mail en Skype hebben we nu contact. 

Onlangs hebben ze gedoopt. Drie jongeren lieten met de doop zien dat Jezus hun leven gegrepen heeft. In een feestelijke dienst vierden ze dat. Wat ze niet bedacht hadden, was dat deze jongeren vervolgens ieder een fles wijn ter hand zouden nemen om deze heugelijke gebeurtenis zelf ook te ‘beklinken’ en de flessen stuk voor stuk op de kop te zetten. Het meest geschokt waren deze lieve voorgangers nog wel dat de kersverse dopelingen “uit de flessen gedronken hadden!”. 

Nu ben ik geen principieel tegenstander van het drinken van een glas wijn. Uit de fles is wat anders, een kwestie van goede smaak :) Samen met de pastors in Oost-Europa ben ik op dit soort momenten zo blij met genade. 

Zó Jezus-stijl hoe Hij met onhandig gedrag omgaat. Waarom denk je, dat Hij een ‘vriend van zondaars’ genoemd werd? Vind je het niet een geweldig compliment? Hij stond er blijkbaar om bekend (en werd daarop aangekeken) dat Hij nooit oordeelde en de vaste overtuiging had dat Zijn liefde tot echte verandering zou leiden! Niet voor niets leert Paulus ons, dat juist de goedheid van de Heer tot metanoia leidt (Rom. 2:4): een diepe verandering van het hart. 

Wanneer je van dat reddingswerk dan super blij wordt, kan ’t er soms op een wat aparte manier uitkomen. Ach, dat schreef Maleachi al: Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan, zullen jullie naar buiten komen (Mal. 3:20). Enige gelijkenis met bestaande personen is zuiver toevallig… 

Mooie dag!