imageOnder ons dak wordt enthousiast afgeteld. Nog één nachtje, dan gaan we met vakantie! Ik wil eerst nog even een goed woordje doen voor een aantal mensen. In Bijbelse taal heet dat ‘voorspraak’.

Jezus doet voorspraak voor ons bij de Vader. Hij doet dus een goed woordje voor jou en mij! Op diezelfde manier mogen we dat voor elkaardoen. Paulus deed het zo:

En wij vragen u, broeders, erkenning te geven aan hen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. (1 Thessalonicenzen 5:12+13) 

Ik heb de afgelopen weken mijn taken overgelaten aan onze pastors en ons bestuur. Rond de vakantie, besef ik extra goed dat deze leiders de (hemelse) tent zonder mij runnen. Omdat ik zelf even op de reservebank zit, kan ik vrijmoedig voorspraak voor ze doen. :-)

Gemeente, de rol die deze mensen hebben is niet eenvoudig! Dat kan alleen als ze erkend en geliefd worden. Daarom vraag ik u:

‘wie onder u zwoegen, in de Heer vóór u staan en u vermanen, allerovervloedigst in liefde hoog te achten…’ (Naardense Bijbel)

‘om hen vanwege hun werk meer dan gewone liefde waardig te keuren’. (Willibrord)

Zie je dat er staat: ‘om hun werk’. Dat is ook precies waarom we bijvoorbeeld de titel ‘pastor’ (Engelse vertaling van herder) gebruiken. Niet omdat ze buitengewone mensen en daardoor belangrijker zijn. Het is het werk dat ze doen, waarin we ze willen bevestigen en waarom Paulus om special treatment vraagt.

Trouwens niet pas erkennen of liefhebben als ze geen fouten maken, want zo doet Jezus het ook niet bij de Vader ;-)

En zie jij groeigebied? Bidden!

Tot morgen!

Gebedsverzoek: Vorige week de Oekraïne volop in het nieuws, deze week is in Myanmar de noodsituatie afgekondigd. Chris en Heleen hebben een echtpaar in hun team, Luke en Jennifer, die in het voormalige Birma werken. Zij verspreiden daar genade en onze Fundamentencursus is ook in Birmaans vertaald. Laten we ze meenemen in gebed!

Comment