Concurrentie brengt de markt in beweging, heb ik geleerd. Na mijn Everyday van gisteren bood een voorganger zelfs aan ook een blog te starten... Beweging is gezond :) 

Vader maakt ook van dat principe gebruik. Soms brengt Hij ons in beweging. Dat kan - wanneer je het niet aan ziet komen - een onverwachte manier of in een onverwachte richting zijn. Petrus kon daarover meepraten. Lees vandaag eens zijn verhaal in Handelingen 10. 

Petrus verwachtte te gaan bidden - maar besloot toch eerst maar een broodje falafel te laten klaarmaken door de huishouding van Simon, bij wie hij logeerde. Dat was het moment dat God behoorlijk onverwacht langskwam en hem een schokkend beeld liet zien van allerlei beesten die Petrus, een Jood van geboorte, nooit zou eten. “Ga je gang,” zei een stem: “wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen” (vs. 15).

Petrus wordt vervolgens opgehaald door de mannen van Cornelius. In de verzen daarna lezen we Petrus’ uitleg van zijn visoen. Dit alles had een doel: "'Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen” zegt Petrus (vs. 34). Hij preekt voor ’t eerst voor heidenen en ziet de Geest ook deze niet-Joden vervullen. De eerste - en bepalende - stap in de bediening van de apostelen richting (ons!) niet-Joden! 

Wat een verhaal. Petrus komt in beweging, hij gaat met de mannen van Cornelius mee naar een andere stad. Snapt nog niet wat hem gaat overkomen. Dan maakt God Zelf duidelijk: dit is mijn doel met jouw beweging. 

Wanneer jij vandaag in beweging komt (in de samenkomst, in je omgeving), beweegt Vader Zelf vooruit. Onverwacht en spannend? Misschien, maar altijd veilig. Zie je Zijn bedoeling nog niet? Wees gerust, wanneer jij volgt, wordt Zijn plan zichtbaar!

Follow Him!