Het is een gedenkwaardige dag. Vandaag vieren we dat ons land 72 jaar geleden bevrijd werd. Aan vijf bange jaren kwam een eind. De vlag ging uit en er begon een langdurig herstelproces. Voor veel slachtoffers duurde het tientallen jaren voordat de echte pijn eruit kon komen. Velen zijn zwijgend het graf in gegaan. De erfenis die de oorlog achterliet, is onbeschrijfelijk.

Naarmate de tijd vordert, komen de oorlogsjaren verder van ons af te staan. Steeds minder mensen hebben nog een vader, moeder, opa of oma die kan vertellen hoe het was. Maar het verdwijnen van de verhalen betekent niet automatisch dat ook de gevolgen worden uitgewist. Die hebben hun hardnekkige sporen getrokken. In onze harten, zonder dat we het beseffen.

In oorlogstijd regeert angst. Als angst het lang voor het zeggen heeft, raak je als mens misvormd. Je bent continu op je hoede en doet er alles aan om jezelf te beschermen. Net als Adam en Eva, die zich aanvankelijk volkomen veilig voelden bij God. Maar toen er angst in hun leven kwam, bedekten en verborgen ze zich. Het was oorlog geworden. In hun hart.

Aanleiding voor de Tweede Wereldoorlog was de gedachte van een superieur menselijk ras. Alle andere mensen moesten daaraan onderworpen worden. Ook wij moesten buigen. Welke boodschap klonk er? Je bent niet goed genoeg. Er is iets mis met je. Wat was de logische reactie? Woede, haat, opstandigheid en wraakgevoelens. En diep daaronder: afwijzing, minderwaardigheid, pijn en angst.

Toen het volk Israël na veertig jaar het Beloofde Land introk, moest het bij Gilgal besneden worden. Er staat dat toen pas de schande van Egypte werd weggenomen. Ze waren al jaren bevrijd, maar de herinnering aan het slavenbestaan was er al die tijd blijven zitten. Bij wie? Bij de kinderen van degenen die daar zelf slaaf waren geweest! Alleen die mochten namelijk het Beloofde Land in…

Jij bent Gods kind. En als Zijn kind ben je ook Zijn erfgenaam. Jouw erfenis bestaat uit liefde. Zijn volmaakte liefde, die alle angst uitdrijft (1 Johannes 4:18). Die liefde verdrijft ook iedere andere erfenis waarmee je door de tijd heen bent opgezadeld. Diep in je hart doet Hij Zijn machtige, genezende werk. Hij besnijdt je hart. Diep van binnen mag je ervaren wat al lang zo is. Je bent vrij!

Mediteer vandaag op:
Ik ben vrij! Vrij van angst, vrij om te leven. Ik ben vrij gemaakt door liefde. God is liefde.