Aan onze tafel werd de vraag gesteld: “hoe weet je nou dat je beschermd bent?” Juist wanneer je ziekte of dood van nabij ziet, een reële vraag. 

Religie zal je vertellen dat je, om te voorkomen dat je getroffen wordt door narigheid, allerlei dingen (goed) moet doen. Relatie met Jezus werkt (gelukkig) anders. Toch kun je, zeker wanneer je bent opgegroeid in een systeem dat je hierover verschillende dingen leert, behoorlijk aan het ‘denken’ slaan. Aan wie ligt het, dat mij narigheid overkomt? Aan mij? Wat doe ik dan verkeerd? Aan God… wil Hij mij dan niet beschermen? 

Voordat je het weet, ben je druk aan het mediteren op allerlei zaken die je niet verder helpen… Rust in je gedachten - ook op dit onderwerp, dat ons (soms letterlijk) na aan het hart ligt. Hemelse bescherming is realiteit voor de geliefde kinderen van de Allerhoogste. 

Om de vraag te beantwoorden: nee, het ligt niet aan jou. Jij bent God’s geliefde kind en voor eeuwig in het centrum van Zijn liefde en gunst. Wanneer we samen antwoorden zoeken op de vraag ‘wat helpt dan om gezond en met wijsheid te leven?’, zijn dat geen snelle ‘trucjes’ die we moeten opvolgen. Wel kan het helpen om de adviezen die Vader je aanreikt, ter harte te nemen.

Pastor Prince uit Singapore heeft ons het afgelopen jaar zo’n advies gegeven. Het helpt, je bewust te zijn van Gods bescherming. Dat bewustzijn wakker je aan door te mediteren op de woorden die Hij daarover heeft gegeven. 

Psalm 91, zegt Pastor Prince, is misschien wel het meest belangrijke deel uit de Bijbel voor de tijd die voor ons ligt. We hebben de realiteit van bovennatuurlijke bescherming nodig in de wereld waarin we leven. Niet als een ‘laatste redmiddel’ maar als ons eerste antwoord! 

Mooie dag! 

Tip: lees vandaag Psalm 91 hardop aan jezelf voor.