In ons huis is één van de lievelingshoofdstukken uit de Bijbel Psalm 91. In verschillende vertalingen - passend bij leeftijdsfase en persoonlijke voorkeur uiteraard. 

Deze psalm spreekt van bescherming, van veiligheid en geborgenheid. Het lied geeft perspectief op Goddelijke redding, die uitloopt op… feest! 

De eerste twee verzen van de psalm schilderen de plek van de gelovige: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'

Het woord ‘woont’ in de eerste zin is het Hebreeuwse woord yashab, dat staat voor ‘zitten, zich vestigen, verblijven’. Zie je hoe je in de bescherming van Elyon (de Allerhoogste, jouw Vader) je verblijfplaats mag maken, waar je rustig kunt zitten? Geen Bijbeltaal misschien, maar bedenk je eens: bij Vader mag je ‘chillen’.

Rustig ‘zitten’ op die plek van bescherming is de sleutel voor een leven in de veilige schaduw van El Shaddai. Dankzij het volbrachte werk van Jezus hebben wij in Hem een plek gekregen in de hemel (Efeziërs 2:6). Vanuit Gods perspectief is dát waar jij bent. Vanaf die plek kijken we naar onze dagelijkse zorgen en problemen, de dingen die ons kunnen bedreigen. Vanuit onze plaats in de Allerhoogste, in de Almachtige. 

Dat schept even een ander perspectief - wanneer we nu kijken naar onze tegenstanders, onze problemen en bedreigingen, zien ze er ineens niet zo indrukwekkend meer uit. Alsof je van een hoge berg naar het land beneden kijkt. Jouw plek in Jezus is jouw hemelse verblijfplaats van waaruit je zonder angst naar de wereld mag kijken! 

Mooie dag!

Pastor Prince nodigt je uit de woorden van Psalm 91 te lezen en mee te bidden. Al meer dan 20.000 mensen bidden de komende dertig dagen wereldwijd deze psalm. Kijk voor meer op de website: http://prayerofprotection.com/movement