Tijdens de zomerstop lees je tot 16 augustus een selectie van eerder verschenen Everydays.

Om op koers te blijven is het nodig om te focussen. Dat is makkelijk gezegd. “Kijk eens naar wat zich iedere dag aan mij opdringt!”, zou je reactie kunnen zijn. Klopt, we bevinden ons in een wereld die woelige golven en allerlei uitdagingen met zich meebrengt. 

Juist op de plek waar wij staan hebben we focus nodig. Wat heerlijk dat we ook dat ontvangen als een geschenk. 

Toen het volk Israel Amalek ontmoette, de eerste die hen de oorlog verklaarde, werd duidelijk hoe God omgaat met vijanden van Zijn volk: Hij verklaarde de oorlog aan wie Zijn kinderen bedreigde (Exodus 17:16). Hij gebood Mozes de staf van de Heer op te tillen. Een beeld waarin wij het kruis van Jezus herkennen. Zo lang deze staf werd opgeheven, was het volk Israel de winnende partij. 

Wanneer jij Jezus erkent als jouw Redder, is Hij ‘opgetild’ boven jouw leven. Iedere strijd waarin jij verzeild raakt, iedere slag die jou wordt toegebracht: de overwinning is zeker. 

Op die plaats richtte Mozes een gedenkteken op voor Jehova Nissi - God, mijn Banier. Als een vlag, die zegt “mijn gebied, afblijven, tegenstanders”. Zo is Jezus over jouw leven. 

Hulp om focus op Hem eenvoudiger te maken? Noem Hem bij Zijn naam, zoals Mozes deed. Hulp daarbij nodig? Luister vandaag eens naar Let it Be Jesus van Christy Nockels.

Laat het Jezus zijn - de eerste naam die ik aanroep
Mijn lied in de storm, nooit iemand anders. 
Voor mij is het leven Christus; God, ik adem Uw naam boven alles.
Of ik nu beschuldigd of verlaten word, omringd door vuur en vlam,
één naam zal ik onthouden en uitroepen:
de naam van mijn Jezus. 

Tot morgen!