Everyday.jpg

Benedictus was een monnik die leefde in de vijfde eeuw. Hij was in deze turbulente tijd de opsteller van de Regel voor Monniken. Deze verzameling van leefregels werd de basis voor het kloosterleven in de eeuwen daarna. Eén van Benedictus’ wijsheden is: ‘wat je doet, doe het met aandacht’

In drukke tijden helpt deze benedictijnse oneliner mij om keuzes te maken. Kan ik onvoldoende aandacht vrijmaken voor iets: misschien moet ik het dan even niet doen! Dat gold ook voor de Everyday in de afgelopen dagen. 

In Budapest gingen we op in onze tijd in de gemeente. Eén van de mensen die we bij ons hadden, bezocht Grace Home eerder bij de allereerste dienst, vervolgens anderhalf jaar geleden en nu opnieuw: wat een groei! was zijn reactie, niet alleen in getal maar ook in kracht! 

Opnieuw was ik onder de indruk om te merken, hoe enorm de relatie met onze gemeente door pastor Sziszi en zijn gemeente wordt gewaardeerd. Het onderwijs van pastor Michel ging er dan ook in als Hongaars kerstgebak. 

Hij sprak over The Blessed Life - hemelse principes voor een gezegend leven. Het was zijn vaste voornemen om niet zomaar ‘over geld’ te onderwijzen, maar vooral het hart van de Vader te laten spreken. Met die intentie beklom hij het podium voor zijn eerste sessie, opende enthousiast zijn Bijbel en zie daar: voor het oog van de gehele gemeente fladdert een briefje van vijftig euro uit de Bijbel… De uitdrukking op zijn gezicht was al onbetaalbaar - meer nog zijn reactie: where did that come from? Affijn, bedacht ik, daarover kun je dus nog een heel weekend preken :) 

Gelukkig leidde dit niet tot misverstanden over de ware intentie van pastor Michels onderwijs. Wat dat betreft, lijkt hij best op die Benedictus van zestien eeuwen geleden. Hoe ik daar nu weer bij kom? Benedictus vatte zijn regel kernachtig samen met de volgende woorden: Niets stellen boven de liefde van Christus - kijk, en daar zeggen wij volmondig amen op! 

Mooie dag!