Misschien had je het al gehoord: Annemarie en ik verheugen ons op een prachtig cadeau. Over enkele maanden wordt ons gezin uitgebreid met nieuw leven: we verwachten een kindje. 

Uiteraard maakt deze verrassing ons super dankbaar. Het idee is wel even wennen: de ontdekking kwam voor ons volkomen onverwacht.

Onverwacht - maar niet onaangekondigd. Enkele jaren geleden kwam iemand uit de gemeente naar ons toe en zei “ik heb iets héél raars, maar ik geloof dat God jullie wil zeggen, dat jullie nog een kind krijgen.” 

Wij hebben deze belofte ontvangen zonder er verder veel acht op te slaan. In de jaren die volgden, bedachten we vooral dat Vader, zó liefdevol, steeds maar mensen toevoegt aan ons leven. Voor velen van hen mogen we als‘geestelijke ouders’ zijn. 

Zo hadden wij de belofte van toen ‘geestelijk’ vertaald. Geen probleem, in geestelijke zin was deze óók waar. Met de recente ontdekking hoorden we Vader echter liefdevol zeggen “Ik bedoelde het letterlijk: ik had écht nog iets moois voor jullie”. 

Deze situatie leerde ons een diepere dimensie van “follow Me”: Vader God is zó trouw, aan Zijn beloften verbindt Hij de naam van Zijn Zoon, de Amen. In iedere (ook onverwachte) situatie van het leven mogen wij achter Hem aan wandelen en vertrouwen op Zijn woorden. 

Hem volgen is ook: Zijn woorden maar gewoon letterlijk nemen. Vandaag spreekt Vader mooie plannen over jouw toekomst, woorden van zorg over jouw leven. Volg Hem - in wat Hij daarover zegt!

Mijn plan met jullie staat vast- spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:ik zal je een hoopvolle toekomst geven (Jeremia 29:11)

Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn. (Psalm 91:15)