Gisteravond een mooi gesprek in huis. Het onderwerp: tijdmanagement. Soms komen grote en kleine mensen in de knoop met hun tijd. Ook in ons huis. 

Aan Matthijs mocht ik het model uitleggen van Stephen Covey. Hij leerde mij met zijn boek Prioriteiten al lang geleden dat het begrip ‘tijdmanagement’ eigenlijk een non-issue is. Immers: tijd is niet te managen. Er zitten 24 uren in een dag, dat worden er geen 25, hoe ik ook probeer te regelen. 

"Het heeft allemaal te maken met het maken van keuzes tussen ‘belangrijk’ en ‘niet-belangrijk’ aan de ene kant," zei Covey. Aan de andere kant van zijn model staan de velden ‘dringend’ en ‘niet-dringend’. Zie je het voor je?

In het vlak ‘belangrijk en dringend’ zijn we druk aan het regelen: we hebben ’t dan over crisis, het gevoel van druk en ‘brandjes blussen’.

Het veld ‘onbelangrijk en dringend’ proberen we te vermijden. Waarom zou je je hierover drukmaken? ‘Niet-belangrijk en niet-dringend’ zijn de dingen die we vaak benoemen als echt even ‘niets’ doen. 

Het meest effectief besteden we onze tijd in het veld ‘belangrijk en niet-dringend’. We focussen dan op zaken die echt van belang zijn zonder te worden gehinderd door tijdsdruk. 

Jezus laat ons Zijn manier van omgaan met prioriteiten zien: Hij weet precies wanneer te handelen - en verbaast de wereld om Zich heen daarmee. Lees maar eens het verhaal van de ziekte en dood van Zijn vriend Lazarus in Johannes 11. Interessante timing, niet? 

In hetzelfde huis spreekt Hij zijn beroemde woorden: “Er is maar één ding noodzakelijk…” (Lucas 10:42). Wanneer de Bijbel ons onderwijst over het gebruiken van onze tijd, begint het altijd met ‘rust’. Zit aan Jezus’ voeten, luister naar Zijn woord, ingaan tot Zijn rust.

Over prioriteiten gesproken… Mooie dag!