Vandaag pakken de studenten van de Grace Academy het schooljaar weer op. Amersfoort is er op voorbereid, ik zag grote spandoeken ‘Wij gaan weer naar school’. Sterke actie van ons communicatie-team.

Van onze Italiaanse vrienden hoorde ik een mooi verhaal. Het verlangen van deze twee stellen om meer van Jezus te ontvangen, was zo sterk dat ze wereldwijd zochten naar een plek waar dat mogelijk zou zijn. Vervolgens werd pastor Erich op hun weg gebracht en ontdekten ze de Duitstalige editie van de Grace Academy. 

Om deze te kunnen volgen, vestigden deze vier Italianen zich in Zwitserland. Zoals gezegd: alles met het verlangen meer van Jezus te leren. 

Het was in verbinding met de gemeente en de school daar dat zij ontdekten welke roeping de Heer voor hen heeft. Eén van de resultaten daarvan is, dat ze zich deze dagen in Nederland oriënteren op de organisatie en inrichting van de gemeente, ter voorbereiding op hun terugkeer naar Italië om daar een kerk te stichten. 

Ik vond dit een mooi voorbeeld van hoe de Heer werkt. Ons verlangen om meer van Hem te ontvangen, leidt tot een goede plek, ingebed in de lokale gemeente. Daar kan Hij zich optimaal laten zien, wandelt Hij met ons, zodat zicht ontstaat op Zijn plan voor ons leven. 

Vraag jij je soms af waar Vader je gaat brengen? Wat jouw plek in de gemeente - of in de wereld wordt? Begin bij het begin. Jezus zegt Zelf: Wanneer je ’t samen met Mij doet en Ik met jou, onze relatie intiem en organisch, dan wordt de oogst zeker-weten overvloedig. Op jezelf produceer je niets. (Joh. 15:5 MSG) 

Zo eenvoudig beginnen grote dingen, grote oogst. Ook vandaag. Samen: dicht bij elkaar en organisch - op een manier die bij jou past. 

Mooie dag!