Vandaag de eerste lesdag van de Grace Academy na de winterstop. Voor wie niet meedoet aan deze bijbelschool: geen probleem, al je voorgangers ontvangen mee en delen graag uit! Het onderwerp voor vandaag is ‘typologie’. 

Met dat woord worden de beelden in de Bijbel bedoeld. Het is je vast al opgevallen, dat het Oude Testament (voor de komst van Jezus) bol staat van verwijzingen naar Zijn verlossingswerk. De beelden die daarvoor gebruikt worden (‘types’ in het Engels) helpen ons, Hem beter te leren kennen. In het oude (testament) is het nieuwe verborgen - het nieuwe (testament) wordt het oude geopenbaard, zou je kunnen zeggen. 

Dat begint al met het prachtige beeld van Gods ingrijpen na het eerste falen van de mens in het paradijs. Adam en Eva kijken naar zichzelf en zien hun naaktheid. Dan komt God (voor wie hun naaktheid geen probleem was - zo had Hij ze immers perfect geschapen) en slacht zelf dieren (zie je het beeld van het offer?) om hen te bekleden met dierenvellen. Het bloed van een onschuldig dier (zie je jouw Jezus?) bedekt hun naaktheid. 

De afgelopen tijd mediteer ik veel op het verhaal van Abraham. Ook zijn leven zit vol met typologie over het werk van Jezus. Nu ken je Abraham misschien als één van de grote geloofshelden van het Oude Testament - en dat is terecht. Abraham was echter verre van perfect. Hij twijfelde over Gods plan voor hem, deed zijn best Gods beloften zélf naar binnen te harken, loog en bedroog.

Wat doet God in Abraham’s leven? Hij herhaalt gewoon Zijn beloften. Bewijst Zijn trouw, volvoert Zijn plan. Benieuwd naar de typologie in het verhaal? Even wachten tot de volgende preek daarover :) 

Voor vandaag: geniet van Gods liefde en genade, die zich niet laten stoppen door onze missers en fouten! 

Mooie dag!