Everyday.jpg

Dit weekend spraken we David en Maaike, het aanbiddings-duo uit onze gemeente die nu al enkele maanden in Dallas, Texas woont. Mijn Annemarie kan het soms zo mooi zeggen: “vrienden die je zó mist, dat het zeer doet”. 

Het gaat goed met David en Maaike, die in veel van onze locaties hebben meegebouwd, bij de start van een nieuwe gemeente of bij het vormen van een aanbiddingsteam. Ze genieten van de voordelen (lekker weer…) die verblijf in Texas biedt - en dealen moedig met de eigen aardigheden die de Verenigde Staten kenmerken: wat dacht je van de overvloedige hoeveelheden fastfood op ieder tijdstip van de dag…? 

Ze volgen niet alleen lessen op de bijbelschool, ze geven zelf ook les. Hun leerlingen lieten deze week een tussentijds recital horen. Naar Amerikaans gebruik, namen zij dan ook de gelegenheid hun docenten te bedanken voor het afgelopen semester. Toen gebeurde er iets moois, vertelde David. 

Eén van de leerlingen, een single jongen zei: “Ik heb besloten, dat ik samen met mijn vrouw wil worden als jullie. Ik heb nog geen vriendin, maar dát wil ik gewoon als het straks zover is!” Of wij impact hebben op levens, bedacht ik - zelfs bij muziekles geven, ‘gewoon’ ons werk doen. Door het herstel van Gods goddelijke glorie in ons, is voor mensen iets zichtbaar waarvan ze zeggen: dat wil ik ook! 

Even na onze facetime-ontmoeting liep ik nog over David’s verhaal te denken. Het geloof is een vaste grond der dingen, die men hoopt en een bewijs der zaken, die men niet ziet, lezen we in Hebreeën 11:1 (uit de Statenvertaling). Dat had de jongen uit het verhaal, begrepen. Nee, ik heb nog geen vrouw, nog geen vriendin zelfs, maar die gaat er komen! Ik weet ook al hoe ik het wil: zó, als het voorbeeld dat ik hier zie!

Geloof is: tevoorschijn spreken, wat nog niet zichtbaar is. Eigenlijk je hemelse Vader nadoen: Hij sprak Licht! toen het nog donker was - en óf het licht werd! Die geloofs-kracht woont in jou en mij, om vaste grond te zijn onder wat je hoopt, zelfs bewijs voor wat je nog niet ziet! 

Mooie dag!