Spongebob is de luidruchtige hoofdpersoon uit de gelijknamige tekenfilmserie. Al een paar jaar oud, maar wie zijn titelsong kent, vergeet hem niet snel. 

Eén van de grappigste afleveringen uit de serie was Andersomdag. Spongebob krijgt van zijn tegenspeler het fenomeen andersomdag op de mouw gespeld: een dag waarop je het ‘tegenovergestelde van alles’ moet doen - ook in je reacties. Eén van de figuurtjes probeert te stoppen met ademhalen, maar dát was niet de bedoeling. Luidruchtig achteruitlopen wél: Spongebob snapt ’t! 

Soms kunnen we onder de indruk raken van alles wat om ons heen gebeurt. Er wordt via onze zintuigen van alles op ons afgevuurd. Zo zeer, dat het invloed heeft op ons denken, ons gevoel - en zelfs op ons lichaam. 

De gangbare ‘oplossing’ is: de wereld om ons heen veranderen. Hard roepen tegen de herrie, dat het stiller moet. Een andere benadering: onze gevoelens bij die situatie proberen te veranderen. Wie dit geprobeerd heeft, weet: allemaal matig succesvol. 

God heeft ons ‘andersom’ gemaakt. Vanuit onze geest worden onze ziel, ons denken, onze gevoelens en uiteindelijk zelfs ons lichaam aangestuurd. Dat beeld zie je terug in de opbouw van de tempel van het Joodse volk. In het Heilige der Heilgen, de binnenste plek van de tempel, werd bepaald hoe het met de priesters in het Heilige en met het volk buiten zou gaan, het komende jaar. Dáár werd immers het bloed van het offerlam gesprenkeld!

Zo leren wij andersom denken: vanuit onze geest, die één is met de Geest van Jezus, die getuigt van Zijn volbrachte werk voor ons, wordt nu ons leven bepaald. Onze gevoelens, ons denken, zelfs ons lijf voegen zich naar de waarheid die klinkt in onze geest: Zijn offer voor jou was volledig, Gods gunst is voor jou, Zijn plan met jou staat vast!

Lastig ding, andersomdag? Kom vandaag naar één van onze diensten om te oefenen: leven vanuit Zijn Geest!