Vorige week zondag had ik het over het verlangen van Jezus om aanwezig te zijn. Hij wil in de samenkomst iedereen en alles met Zichzelf vervullen.

Soms zegt de Bijbel het zo mooi en aantrekkelijk, dat het jammer is om daar nog woorden aan toe te voegen. Daarom laat ik vandaag God in Zijn eigen woorden jou hiervoor warm maken:

Toen zij tezamen trompetten en eenstemmig een lied lieten horen, om de HERE te loven en te prijzen, en de stem verhieven bij trompetten, cimbalen en andere muziekinstrumenten, en de HERE aldus prezen: Want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, toen werd het huis, het huis des HEREN, vervuld met een wolk, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des HEREN had het huis Gods vervuld. (2 Kronieken 5:13-14)

Mocht je dan nog denken: ja, maar dat was het Oude Testament. Weet dan dat God alleen maar vooruitgang kent. Nooit teruggang. Dus het wordt bij Hem altijd meer en beter:

De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige, zegt de HERE der heerscharen; op deze plaats zal Ik heil geven, luidt het woord van de HERE der heerscharen. (Haggai 2:9)

Hier ga ik vandaag in onze ‘campus’ in Almelo lekker uitgebreid over spreken. Yes!

Fijne zondag!

En tot morgen!