Wat ziet God wanneer Hij naar jou kijkt? Gekke vraag? Wanneer je mij die vraag een aantal jaren geleden gesteld had, zou ik beslist met “niet veel soeps” hebben geantwoord.

Wanneer je de vraag aan God zou stellen zou Zijn antwoord kort en bondig zijn: “Jezus”. Wanneer God naar jou kijkt, ziet Hij Jezus. 2 Korintiërs 5:21 zegt dat wij in Jezus de rechtvaardigheid van God zijn geworden. 

Net als veel mensen dacht ik vroeger dat Gods opinie over mij afhankelijk was van hoe ik mij gedroeg. Of ik een beetje een ‘nette Christen’ was… Dan zou Hij blij met me zijn en me kunnen zegenen. Had ik ’t (wederom) verpest, dan had Hij vast geen reden om mij goed gezind te zijn. Alle reden dus om tegenslag te verwachten. 

Gek genoeg is dit precies de manier waarop het oude verbond dat God met het volk Israël gesloten had, werkte. Niet voor niets zegt de schrijver van Hebreeën, dat een nieuw verbond nodig was, een verbond waarin Hij zegt: Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. (Hebr. 8:12) 

Het is negen jaar geleden dat de boodschap van dit nieuwe verbond van Gods genade (niet krijgen wat ik zou verdienen en ontvangen wat ik niet had verdiend) in mijn leven doorbrak. Wat ben ik blij met Zijn perfecte oplossing voor de kloof die ik niet kon overbruggen! Nooit zou ik in staat zijn Gods gunst te verdienen met mijn gedrag. 

Jezus was dat wel. Door Zijn gehoorzaamheid werden wij rechtvaardig (Rom. 5:19). Door simpelweg te geloven wat Hij deed, ontvingen we redding: Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God (Efez. 2:8). 

Wat een genade, wat een God!