Er wordt steeds meer duidelijk over een geheim dat veel topsporters, belangrijke uitvinders en andere mensen met groot succes delen. Voordat ze hun succes behaalden, ‘zagen’ ze dit al voor zich. Ze verbeeldden in hun hart een plaatje van wat ze wilden bereiken en zagen dat vervolgens werkelijkheid worden.

Dat er waarschijnlijk nog veel meer mensen te vinden zijn die dit ook hebben geprobeerd, maar faalden, is minstens zo duidelijk. Dat relativeert de impact van verbeelding enigszins, maar het is toch beter de kracht daarvan niet te onderschatten. Toen God alles maakte, vormde Hij Zich immers een plaatje en sprak dat vervolgens tevoorschijn. En wij zijn gemaakt naar Zijn beeld...

Vandaar dat God er in de eerste door de Geest vervulde preek van Petrus onmiddellijk op wijst dat wij bedoeld zijn om zo te functioneren. Petrus citeert in Handelingen 2:25+26 namelijk Psalm 16: ‘Steeds houd ik de Heer voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap.’

Het woord dat de Heilige Geest daar heeft ingebracht, betekent: iets vooraf zien, iets voor ogen houden, iemand steeds in gedachten houden. In het Engels: ‘being mindful of Jesus’. Je hoort tegenwoordig veel over ‘mindfulness’; je bewust zijn van het NU en zo vanuit je hart gaan leven in plaats vanuit je denken. Dat komt dus uit de Bijbel, met als verschil dat die Jezus centraal stelt.

Wanneer mensen die God niet kennen al tot wonderlijk succes in staat zijn, terwijl zij er hard voor moeten werken, hoeveel te meer kunnen Gods kinderen dan uitzien naar uitzonderlijke zegen, maar dan als vrucht van Zijn werk? Jezus zei: Voor wie gelooft, is alles mogelijk. Wat je gelooft (voor ogen houdt), bepaalt uiteindelijk wat je bereikt. Zet daarom alles in op Jezus; succes verzekerd.

Mediteer vandaag op:
Alles is mogelijk, want ik geloof in Jezus. Hij vernieuwt mijn denken en mijn verwachtingen.