Ieder mens heeft een buitenkant en een binnenkant. De buitenkant is hoe je jezelf presenteert. Als je actief bent op social media is daar zichtbaar welke keuzes jij daarin maakt. Iedereen die jouw persoonlijke pagina’s bekijkt, weet dat jij meer bent dan hoe jij jezelf daar presenteert. Logisch, er zijn genoeg dingen waar de rest van de wereld niets mee te maken heeft.

Het hebben van een buitenkant is soms heel behulpzaam. Als een vage kennis vraagt: ‘Alles goed?’, reageer je snel met: ‘Prima, en met jou?’. Je gaat dan natuurlijk even niet transparant laten weten dat lang niet ‘alles goed’ is en vervolgens op tafel gooien dat je met ruzie van huis bent vertrokken, last hebt van incontinentie en dat de belastingdienst je op de nek zit...

Doordat we in ons dagelijks leven uit zelfbescherming steeds op onze hoede moeten zijn, kan het moeite kosten om op de momenten dat het wél kan je hart te laten spreken. Zeker wanneer daar in het verleden door mensen die je vertrouwde (ouders, vrienden of geestelijke leiders) misbruik van is gemaakt en er daardoor wantrouwen in je hart is gegroeid.

Gods liefde is in staat om die schichtigheid in ons binnenste weg te nemen. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen; tot in het diepst van ons bestaan. Hij weet niet alleen precies hoe wij in elkaar zitten, maar ook hoe Hij ons uit de knoop kan krijgen. En ontknopen doet Hij door ons Zijn onvoorwaardelijke liefde krachtiger en vernieuwend te laten ervaren.

Het leren kennen van God is geen gevolg van het ontdekken van de laatste nieuwtjes over Hem of uit de Bijbel, hoe leuk en interessant ook. Hem ontmoeten is dat je aan je binnenkant ervaart dat Hij nooit vraagt: ‘Alles goed?’ Hij weet het antwoord namelijk al. Hij vraagt: ‘Weet je nog dat Ik oneindig veel van je houd?’ Waarop je hart, soms tot je eigen verrasssing, uitroept: ‘O ja! Natuurlijk!’

Mediteer vandaag op:
Gods liefde is in mijn hart. Ik ben geliefd omdat de liefde in mij woont.