God wil jou de verlangens van je hart geven. Daarover laat Jezus in Markus 11 geen misverstand bestaan: ‘Heb het geloof van God. Ik verzeker je: als iemand tegen die berg zegt: "Kom van je plaats en stort je in zee," en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.’

Ergens ‘geloof voor krijgen’, hoe werkt dat? Volgens God wordt geloof in je hart geboren. Daarna geef je er woorden aan, waardoor het zichtbaar wordt. Aan de blinde Bartimeüs vroeg Jezus: ‘Wat wil je dat Ik voor je doe?’ Huh? Dat is toch wel duidelijk, Heer? Toch moest Bartimeüs zeggen dat hij weer wilde zien. Jezus noemt dat geloof en geneest hem ter plekke.

Geloven is je verbeelding en emoties gebruiken om wat God je heeft geschonken op het doek van je hart te schilderen en dat vervolgens woorden te geven. Je kiest ervoor om niet langer je omstandigheden, gedachten en emoties te laten bepalen wat je gelooft, maar wat God over jou gelooft; het ‘geloof van God’. Je ziet jezelf zoals God je ziet: gezond, gelukkig en voorspoedig.

Nadat Jezus gedoopt was, werd Hij door de duivel veertig dagen (!) beproefd door middel van ‘beelden’. Hij probeerde door plaatjes te schetsen Jezus over te halen Zijn heerschappij los te laten. Gelukkig hield Jezus vast aan het beeld in Zijn hart. Hij zag Zijn Vader en herinnerde Zichzelf aan Zijn woorden: ‘Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Jezus geloofde in Gods onvoorwaardelijke liefde voor Hem. Daardoor resulteerde de woestijnbeproeving in ‘veertig dagen mediteren op Gods liefde’. Het hielp Hem iedere twijfel uit te sluiten, waardoor de duivel Hem uiteindelijk met rust liet en Hij Zijn bediening kon beginnen. En hoe. Overal verzette Hij bergen van oordeel en tekort en ontvingen mensen Zijn redding.

Veertig dagen die je leven veranderen. Een geschenk van God. Hij ging de woestijn in om jou eruit te krijgen. Dank U, Jezus! Laat het nu maar Pinksteren worden. Het feest van jouw Abba, die jou de Geest van Zijn Zoon heeft gegeven. Zie je het voor je? Alles is mogelijk, want Gods geloof is... in jou.

Mediteer vandaag op:
Ja, ik geloof in Jezus. Mijn hart twijfelt niet aan de goedheid van God. Hij schonk mij Jezus. Hij schonk mij alles.