imageHalf december beloofde ik over een héle mooie openbaring te schrijven. Bij deze. Het gaat over de reden waarom Mozes geen hogepriester kon zijn. Het móest Aäron zijn. Mozes groeide op in een paleis. Aäron in de ellende van slavernij. En een hogepriester moet niet alleen leiden tot de grootste hoogten, maar ook meevoelen met de diepste diepten. Aäron was een betrouwbare voorafspiegeling van Jezus. Schitterend?! Deze week kwam dit mailtje:

Broer en pastor Marcel,

Vorige maand schreef ik jou vanuit de verhoogde Christus, opdat je ziel niet mat zou zijn of verslappen. Nu schrijf ik je naar aanleiding van de situatie waarin je terecht gekomen bent. Nu vanuit de gekruiste Christus, opdat je ziel de diepere genade zal kunnen ontvangen, genieten en doorgeven.

Christus had de schijn tegen; in het bijzonder toen Hij aan het kruis genageld was. De omstanders begrepen Hem niet. Ze schudden hun hoofden: hoe is dit mogelijk? Hij had toch gesproken over Zijn koninkrijk? Hij had anderen toch verlost? En nu dit? Hij kan toch geen Christus zijn? Dit kan geen bijzondere genade zijn.

Heel zijn bediening leek een fiasco.

Integendeel…Want bij God kan het wel. In wat dwaas is voor de religie, wordt wijsheid van God geopenbaard. Zijn zwakte aan het kruis, zal blijken de grote kracht van God te zijn. Zijn nederlaag is juist Zijn overwinning. Zijn lijden zal heerlijkheid op heerlijkheid voortbrengen.

Er is geen grotere liefde te vinden dan juist op het kruis. Jezus verenigde zich met de diepste nood van mensen, om ze op de hoogte van Zijn heerlijkheid te brengen.

Broer Marcel, in de nieuwe situatie waarin je gekomen bent, mag je Jezus’ liefde op een nieuwe manier ontdekken. In eenheid met Hem, mag je in Zijn voetsporen gaan. Je zult een doorbraak in je ziel ontvangen, voor jezelf, voor je gezin en de gemeenten.

Als je deze gevonden hebt, zal het leiden tot meer zegen, tot grotere vruchtbaarheid. Je bent gezegend om anderen tot groter zegen te zijn.

Dank U Heer! En Uw timing?!? Alle schijn mee! :)

Tot morgen!

Comment