Prachtige les van pastor Josh op de Grace Academy, over bitterheid en vergeving. Jezus zegt in Lucas 17: Vergeef iemand die tegen je zondigt zeven keer. Onmiddelijk vragen de discipelen: Heer, geef ons meer geloof.

Uit het antwoord van Jezus blijkt dat het zondigen niet beperkt blijft tot een belediging, maar goed kan gaan over grote pijn die je is aangedaan. Daarom reageren de discipelen waarschijnlijk vanuit het gevoel: help, dit is één keer al moeilijk of onmogelijk, laat staan zeven keer!

Dan zegt Jezus: Als je geloof hebt als een mosterdzaadje, zeg je tegen deze wilde vijg: wordt ontworteld en in zee geworpen. De boom die hij gebruikt als beeld van onvergevingsgezindheid, groeit in de droogte. Dat leidt tot een enorm breed netwerk aan wortels. En de vrucht is bitter. Menselijk gezien nooit met wortel en al weg te krijgen en daardoor raak je aan de vrucht gewend...

Kan alleen met groot geloof? Nee, Jezus moedigt aan ons hart op een kier voor Hem te zetten. Dan kan Hij aan het werk en jou genezen en bevrijden. 

De slachtoffers van zondaars vragen zich op dit punt vaak af wat er met de zondaar gebeurt. Komt hij of zij er niet erg makkelijk mee weg!? De duivel kan daar zo misbruik van maken, dat mensen concluderen dat je bij God beter dader kan zijn dan slachtoffer.

Natuurlijk niet waar! Als jij degene ben die 'moet' vergeven, dan ben je eigenlijk precies in dezelfde positie als God. God 'moest' ons vergeven. Hij kan als geen ander meevoelen!

Dat wordt bedoeld met 'Vergeef anderen omdat God U vergeven heeft'. Dit is geen redelijke opdracht. Het is een aanbod. Een unieke gelegenheid om je te verplaatsen in God, te handelen zoals God en daarmee te veranderen naar Zijn beeld. Dat kan 'die andere partij' niet. Dus niet 'jaloers' op zijn!  

Tot morgen!