Pastor Marcel is deze dagen op reis naar Manilla om te spreken op een grote jongerenconferentie. Leuk om hier in Nederland tegelijkertijd gewoon van zijn onderwijs te blijven genieten. Neem nou de preek over de aanmoediging van Petrus, om ons denken in lijn te brengen met wat Gods genade daarover zegt: Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Vandaag gewoon omdat het kan - nog even door-mediteren hierop. 

Goed om de ‘Bijbeltaal’ te begrijpen die door de NBG vertaling zo mooi wordt weergegeven. Hoe lazen de geadresseerden van Petrus’ brief nu ‘omgord je lendenen’?

Vaak werd onder de bovenkleding een lendendoek gedragen. De Hebreeuwse uitdrukking ‘ de lendenen omgorden’ had te maken met dat onderkleed. Wanneer iemand op pad of aan het werk moest, werd dat kleed met een gordel opgebonden onder de lendenen om zo bewegingsvrijheid te geven. 

In het Oude Testament kom je de uitdrukking al tegen, bijvoorbeeld in de instructie voor het volk Israël, voordat zij uit Egypte trekken: aldus zult gij (het Pascha) eten: uw lendenen omgord… (Exodus 12:11) en wanneer Elia zich vanaf de berg Karmel vóór Achab uit haast (1 Koningen 18:46). 

Leuk deze Midden-Oosten mode-studie. Ik zie echter een mooie metafoor die het misschien makkelijker voor je maakt je denken ‘beet te pakken’. Het aantrekken van de riem rond je verstand heeft in de Bijbelse betekenis te maken met ‘klaarmaken voor vertrek’ of ‘aan de bak gaan’.

Nu wordt het leuk: wanneer ik mijn denken stevig heb opgebonden, neemt dus mijn bewegingsvrijheid toe, ben ik ‘klaar om te gaan’. Niet meer struikelen over de lange jurk van je gedachten, maar met stevige pas, wandelen in je bestemming!

Fijn wanneer je meebidt voor grote vrucht op ps. Marcels woorden in Manilla. In de tussentijd: lekker om nog eens te luisteren naar één van de preken uit de serie ‘Unstoppable’? Check het startscherm van deze app!