everday.jpg

Voor deze Everyday dacht ik aan drie dingen met één overeenkomst: Redenen om dankbaar te zijn.

1)   

2 Corinthiërs 2:14  God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert…

Wat jij ook doet in je leven, waar je ook bent, je bent één met Christus. Dat wist je al? Okay, maar wist je ook dat Hij jou wil meevoeren door het leven? Op die manier eindigt het met overwinning.

Als je dat nu niet zo ervaart, mediteer dan op het feit dat je één bent met Jezus. Laat het een plaatje worden. Zie vanuit dat beeld voor je, dat Hij jou meevoert. Je hoeft het niet alleen te doen. Sterker nog, Hij leidt de dans! Zodra je dat helder op je netvlies hebt, dank God ervoor! Dat zal je gevoel goed doen!

2)

In het beloofde land waren twee dingen belangrijk. God streed voor het volk. Zij moesten alleen gewapend en beschikbaar zijn. Zo kregen ze alles in bezit! Daarnaast moesten ze zorgen dat de tempel gebouwd werd en dat die functioneerde. Met deze aanpak was zowel het horizontale (leven op aarde) en het verticale (verbinding met de hemel) geregeld.

God is ons beide aan het leren. We leren gezond gemeente te zijn (tempelbouw), waardoor we Hem beter leren kennen en ons verticale, eeuwige(!) leven ontvangen. En tegelijkertijd leren we standhouden en onze vijanden verslaan. Zo raakt ons horizontale leven op aarde gezegend. Dank God voor Zijn lessen, Zijn geduld en dat we dit met elkaar mogen doen.

3)

Geniet van het weer. En ook daar mag je God voor danken! :-)

Mattheus 5:44  Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen….

Tot morgen!