De vrijdag voor Pasen. Op deze dag denken gelovigen aan het lijden en sterven van Jezus. Wij noemen het goede vrijdag, omdat het ons lijden was, wat Jezus droeg. Daarmee ontkennen wij ons lijden niet, maar we bevestigen het juist. Als het er niet was, dan had Jezus het niet hoeven dragen.

Dat Hij dit ook echt in onze plaats gedragen heeft, blijkt uit het ‘orginele’ Pesach feest. Daarin werd het Joodse volk bevrijd uit de slavernij. De sleutelrol in de uittocht uit Egypte was voor een lam. Dat moesten ze slachten. Een voorafschaduwing van Jezus.

Na de dood van het lam, konden zij beginnen aan een (uit)tocht. Dankzij de slacht van het ware Lam hoeven wij dus niet in slavernij te blijven. Hoewel er nog ‘een tocht’ volgt, is de overheersende macht gebroken.

Met het sterven van Jezus, is er een einde gekomen aan de macht van de duivel. Alles wat de duivel tegen ons kon inbrengen is op deze dag ter dood gebracht.

Alle aanklacht, alle schuld, schuldgevoel, schaamte voor onze zwakheden, etc. etc. Als je daarop wordt aangevallen in je denken, mag je het weerstaan als leugens. We mogen het ‘voor dood’ leren houden.

Op diezelfde manier zijn we ook niet machteloos of hulpeloos in alle vormen van lijden op deze aarde. Onze Heer Jezus kan er in meevoelen, meehuilen én ons helpen geloven dat het geen macht over ons heeft. Hij kan en wil ons naar (het land van) beloften leiden.

Zelfs de dood heeft niet langer het laatste woord. Zelfs dat levert een kind van God nog iets beters op. Anders zou de duivel niet overwonnen zijn. Maar dat is hij wel. Hij is alle macht kwijt. Dankzij goede vrijdag!

Tot morgen!

Tip: Uitzendingen van pastor Joseph Prince terug kijken? http://www.rtlxl.nl/#!/gemist/new-creation-church-tv-339530/uitzending