Ik word zo blij als mensen eerlijk zeggen dat de uitzendingen van pastor Joseph Prince nog meer met ze doen, dan de prediking in onze eigen gemeente. 

Hij is al 26 jaar voorganger. Het zou erg vreemd zijn als hij daarin niet van heerlijkheid tot heerlijkheid was gegaan. Onze 'oudste' locatie draait nu pas negen jaar met deze boodschap.

Pastor Prince preekt ook, dat je de volheid van de boodschap onmogelijk zonder deelname aan een lokale gemeente kunt beleven. Anders gezegd, na de prediking en de inspiratie die dat oplevert, begint het pas. Nu gaan we elkaar ermee leren liefhebben en genadig zijn. Dan volgt het volledige erfdeel (Handelingen 20:32). 

Gods doel voor jouw leven bereik je dus niet alleen door de hoogste kwaliteit te kunnen onderscheiden. Anders moeten we allemaal verhuizen naar Singapore. Of naar elke andere kerk die beter (b)lijkt te functioneren.

Prijs Jezus voor alles wat al beter functioneert!! Maar vergelijken is als appels met peren vergelijken. Ik geloof dat het héél bijzonder is, dat Jong en Vrij bestaat. Zeven plekken waar zonder voortdurende dreiging van mengsel met de wet, geleerd en gegroeid kan worden in genade. Een groot voorrecht?

En wat heerlijk dat wie de samenkomst moet missen, nu via uitzending gemist een waanzinnig goeie preek van pastor Joseph Prince kan kijken! Ik zie hem liever dan mijzelf. ;-)

We zijn binnen Jong en Vrij als voorgangers niet onzeker. Blij met het succes van anderen! Inspirerend! Gaan we ook voor! God heeft ons geroepen als onszelf en onze hemelse Herder gaat Zijn weg met ons. En als wat Pastor Prince over ons heeft geprofeteerd van dezelfde kwaliteit is als zijn preken... Zullen we over 10 jaar nog eens kijken? :-)

Tot morgen!