Everyday.jpg

Terwijl we ons huis doorgaan en zorgvuldig selecteren wat wel en niet in dozen gepakt wordt voor de verhuizing, komen de mooiste dingen langs. Zo stond ik met de eerste druk van Uw vreugde tegemoet - een Bijbels dagboek van dominee Jac. van Dijk in mijn hand. Aan het kaartje in het midden te zien, was dit een kerstcadeau voor mijn ouders in 1964. 

Dominee van Dijk was een BN-er, voordat deze term gebruikt werd. Als ultra vrijzinnig predikant kwam hij in zijn tweede gemeente ’s-Gravenzande op 14 maart 1944 tot bekering. Die zag niemand aankomen. Vanaf dat moment preekte hij Gods ‘grondeloze barmhartigheid’ in kerken, via boeken en radio - het internet van die tijd. 

Wist de goede gever in 1964 veel, dat de schrijver van dit boekje later deze jongen liefdevol als zijn ‘reserve-kleinzoon’ zou opnemen in zijn huis. Zo zaaiden dominee (‘Opa’) van Dijk en zijn vrouw Vaders liefde en genade in mijn leven. 

Zoveel jaar later kan ik het niet laten om even naar begin januari te bladeren. Er is geen verdoemenis schrijft hij naar aanleiding van de tekst van de dag: Romeinen 8:1-9. Lees je even mee? De prediking is nooit hel en verdoemenis, maar Jezus Christus en die gekruisigd. Op grond van de Bijbel wordt verkondigd dat er geen veroordeling, geen verdoemenis is! 

Als in een soort back to the future zie ik de jonge versie van mezelf met de schrijver op de bank zitten en hoor hem gepassioneerd vertellen over de openbaring van Gods liefde in zijn leven. 

Zijn zware stem ‘klinkt’ me van het muffe papier tegemoet: Gods kind leeft niet in een voortdurende angst voor de eeuwige veroordeling. Christus is nedergedaald ter helle, opdat Zijn volk daar niet zou komen! Voor hen die in Christus Jezus zijn, is geen eeuwige veroordeling. Hij heeft de schuld betaald. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem! 

Goedemorgen, terug van 1964 naar 2018. Het is een mooie dag. Zonder veroordeling, voor jou en voor mij!