STROOM

Everyday.jpg

In zijn nieuwste boek, Live the Let Go Life (Nederlandstalige titel:'Laat los en leef') vertelt pastor Prince over een beeld dat hij had. Hij zag een aantal gouden buizen uit de hemel komen, waaruit gouden olie stroomde. De olie was voorziening, die vanuit de hemel rijkelijk stroomde in het leven van de gelovige. Uit de ene buis kwam voorziening voor werk en inkomen, uit de andere zegen voor relatie en huwelijk, uit weer een ander stroomde gezondheid. 

 Onder deze buizen met de niet aflatende hemelse stroom, stond iemand die de Heer kende. Op één van de terreinen waarvoor olie beschikbaar was, begon deze gelovige zich zorgen te maken en kneep krachtig in één van de buizen. Hoewel de stroom vanuit de hemel niet ophield, kneep deze persoon zó krachtig dat op dit terrein de olie niet langer stroomde.

 We zien in dit beeld een plaatje van hoe onze zorgen de stroom van hemelse voorziening kunnen blokkeren. Willen we dat? Nee natuurlijk niet. Wil God dat voor ons? Zeker niet: zijn voorziening en zegen blijven beschikbaar. 

 Hij is de Heer van hemel en aarde die sprak “Er zij licht” - en licht plantte zich voort tot op de dag van vandaag. Hij is de God die Zijn volk door de zee leidde om te ontsnappen aan hun vijanden. Hij is de God die in Jezus een mensenmassa voedde met een paar pistoletjes en wat visjes. Hij is de God die geneest en de stormen tot zwijgen brengt. Zijn voorziening in jouw leven is niet ‘geknepen’ of half. Jezus zegt van zichzelf: Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, leven in alle volheid, 

Zijn liefdevolle zorg voor jou is beschikbaar vandaag. Jouw zorgen voegen daar niets aan toe, sterker: ze verhinderen jou een zorgeloos leven in Zijn volheid te ontvangen. Geen veroordeling voor ons, wanneer we onszelf toch op zorgen betrappen. Wel de hartelijke aanmoediging om Zijn zorg te laten stromen en los te laten wat toch niet kunnen vasthouden!

 Mooie dag!

Het boek Laat los en leef van pastor Joseph Prince is verkrijgbaar via internet of op de boekentafel in jouw lokale Jong en Vrij.

THUIS

Everyday.jpg

Toen de jongen, die wij in het Nederlands de verloren zoon noemen, thuiskwam, vond hij geen andere vader dan hij had achtergelaten. In het verhaal van Jezus in Lucas 15 lezen we, dat de vader hem ontvangt met dezelfde generositeit waarmee hij destijds de helft van zijn vermogen aan zijn zoon had meegegeven. 

De vader geeft hem bij thuiskomst, opmerkelijk genoeg, precies die zaken waarnaar hij in de grote wijde wereld zo op zoek was. Eten -in overvloed-,  erkenning, een liefdevolle omarming, feest, het is er allemaal. 

Beetje gekke naam hebben wij aan deze gelijkenis gegeven. De verkwistende zoon, zeggen de Engelsen zelfs.  Toch speelt niet deze jongen de hoofdrol in Jezus’ verhaal. De schijnwerpers zijn gericht op de vader. Een beeld van de Vader die Jezus bekend kwam maken. Misschien moeten we besluiten het verhaal vanaf nu De Royale Vader te noemen. Verkwistend bijna, in hoe hij zijn genade en liefde over zijn zoon uitstort. 

De Vader is niet veranderd, ook niet wanneer jij vandaag thuis komt. Je vindt bij thuiskomst Zijn overvloed van genade en Zijn gave van rechtvaardigheid (Romeinen 7:17). Hij wijst je op het offer dat gebracht is door die andere Zoon, die Zijn leven verloor om het jou te geven. Vader verzekert je van jouw kindschap: je bent Zijn zoon, Zijn dochter. 

Nee, het probleem was in het verhaal van Jezus niet de vader. De verandering begon, toen de zoon tot de ontdekking kwam dat hij zoon was. Vandaag mag je thuis komen en opnieuw ontdekken, dat jij in de eerste plaats Zijn geliefde kind bent.

Dat wordt genieten. Vader richt een feest voor je aan. Hij geeft je die zaken, waar je zo naar op zoek was. De verlangens van je hart, zagen we gisteren. Hij kent ze, Hij vervult ze. Aan Hem zal ’t niet liggen! 

Mooie dag!

 

Share

ZELF

Everyday.jpg

“Hoe komt het toch,” vragen mensen wel, “dat jullie zo’n nadruk leggen op rechtvaardigheid in Christus en het evangelie van Gods genade?” De eerste reden is simpel: er is geen ander evangelie - zegt Paulus in Galaten 1:7. Is dat te kort door de bocht? Dan gaan we even wat dieper. 

Een inhoudelijker antwoord heeft twee belangrijke kanten. Ten eerste: door Jezus’ plaatsvervangend offer ontvangen wij wat Hij voor ons aflegde: Zijn rechtvaardigheid, Zijn compleet Zoon-van-God zijn. In de Bijbel wordt dit beschreven als: door hem konden wij rechtvaardig voor God worden (2 Korinthe 5:21). 

Een sterk bewustzijn van deze identiteit, van mijn kind-van-God zijn, maakt dat mijn identiteit sterker wordt. Ik ben niet een optelsom van mijn goed-gelukte en minder-succesvolle acties. Ik ben niet een product van mijn opvoeding vermenigvuldigd met veel goede wil. Ik ben - door genade - Gods geliefde kind geworden. Rechtvaardig (acceptabel, geaccepteerd, aanvaard) door Hem op basis van wat Jezus heeft gedaan. 

De andere dimensie van het antwoord heeft te maken met wat deze status (rechtvaardig, kind van God) te ‘zeggen’ heeft in de geestelijke wereld. Want even eerlijk: er komt nogal wat herrie op ons af in het dagelijks leven. Op school, op werk, in het gezin ligt zomaar de vraag op de stip: ben ik wel OK? Hoor ik er wel echt bij? Vragen als: kan ik door sympathie bij mensen te verliezen, mijn kansen in het leven in rook zien opgaan? 

De waarheid over jouw identiteit keert zich nu niet naar jou (dat was gesetteld), maar naar de geestelijke wereld om je heen. Kijk eens: hier staat de geliefde dochter, zoon van de Allerhoogste. Hij of zij is ‘recht’ voor God, mag ‘rechtop’ staan en mag rechtmatig niets anders dan een liefdevolle glimlach van de Vader verwachten. 

Zo. Machten of krachten in de wereld die iets anders roepen, vallen stil. Dat is wie jij bent. Recht voor God. Recht in de spiegel. De vrijspraak van de grote Rechter voor jou bij iedere aanklacht! 

Mooie dag!